(компанії – власника спецдозволу на ділянку надр)

Для оцінки ринкової вартості родовищ корисних копалин при здійсненні угод купівлі - продажу гірничого бізнесу або родовища застосовують термін який широко розповсюджений у консалтинговій сфері бізнесу - Due Diligence. Термін Due Diligence прийшов з банківської практики і в цілому означав систему збору та аналізу інформації про потенційних або існуючих клієнтів і партнерів, збираної банками в цілях захисту власності від можливого збитку.

З причини того, що при здійсненні купівлі - продажу гірничого бізнесу або родовища об’єктом купівлі-продажу є не тільки майно, що належить підприємству. Вартість гірничого бізнесу або родовища не може бути обмежена тільки оцінкою існуючих активів. Головною особливістю оцінки гірничо-видобувних підприємств є те, що окрім майнового комплексу та засобів виробництва необхідно оцінювати запаси корисної копалини, які належать власнику, а також ризики, що пов’язані з їх видобуванням.

Підприємство, що ефективно працює характеризується "властивістю" приносити дохід, а також право на привласнення отриманого доходу на законних підставах. Саме тому доходні методи оцінки визначають вартість підприємства, виходячи із розмірів доходу, який може бути отриманий у майбутньому в результаті господарської і фінансової діяльності підприємства та використання його майна. При проведенні оцінки чистий дохід власника підприємства або грошовий потік від інвестування визначається як сума чистого прибутку, яка залишилась у розпорядженні підприємства та амортизаційних відрахувань на оновлення основних фондів, які відносяться на собівартість товарної продукції.

У світовій практиці для оцінки вартості гірничо-видобувних підприємств (родовищ) по доходу найчастіше використовують метод заснований на дисконтуванні грошових потоків.
Критерії зазначеного методу базуються на дисконтуванні грошових потоків і є визнаними у світі показниками, що акумулюють дохід від експлуатації родовищ. Саме розрахунок динамічних показників і їх оцінка за вартісними критеріями, в першу чергу, вказує на економічну ефективність та доцільність промислової розробки родовища (інвестування). Тобто вказує ринкову вартість даного підприємства в сучасних економічних умовах.

Основними етапами при використанні даного методу є:

  1. Прогноз доходів підприємства;
  2. Прогноз витрат підприємства;
  3. Вибір ставки дисконтування (i);
  4. Розрахунок грошового потоку (Cash Flow);
  5. Оцінка внутрішньої норми прибутковості (Internal Rate of Return, IRR);
  6. Оцінка дисконтованого періоду окупності (Pay-Back Period, PBP);
  7. Оцінка чистої приведеної (ринкової) вартості (Net Present Value, NPV).

Як результат наших робіт – Замовник отримує інформацію у вигляді звіту про оцінку бізнесу, тобто дійсну вартість ділянку надр, родовища.Дивитись ще: