Геологорозвідувальні роботи на тверді корисні копалини проводяться за такими стадіями:

 • Стадія I. Регіональне геологічне вивчення території
 • Стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин
 • Стадія III. Розвідка родовищ корисних копалин

Геологорозвідувальні роботи розпочинаються з будь-якої стадії, якщо стан геологічного вивчення об'єкта робіт достатній для їхнього геологічного і техніко-економічного обґрунтування.

Межі між стадіями геологорозвідувальних робіт визначаються вимогами до їхніх кінцевих результатів.

Види й обсяги геологорозвідувальних робіт та методи досліджень, що застосовуються на окремих стадіях геологорозвідувального процесу, визначаються відповідно до типового раціонального комплексу для конкретних геологічних, географічних і економічних умов.

Для інтенсифікації геологорозвідувального процесу, скорочення термінів підготовки родовищ корисних копалин до промислового освоєння рекомендується раціональне суміщення й поєднування геологорозвідувальних робіт суміжних стадій.

Пошук і розвідка невеликих родовищ широко розповсюджених корисних копалин 1-ї й 2-ї груп складності геологічної будови, аналоги яких експлуатуються в Україні, рекомендується проводити як послідовні стадії безперервного геологорозвідувального циклу.

Розвідка родовищ цінних корисних копалин дуже й надто складної геологічної будови (3-4 групи) рекомендується поєднувати з дослідно-промисловою розробкою покладів корисних копалин у межах ділянок першочергового освоєння.

За результатами геологорозвідувальних робіт складається геологічний звіт з підрахунком запасів корисних копалин. Звіт подається в Державну комісію по запасах корисних копалин України для апробації або затвердження запасів.

Типовий склад геологічного звіту:

 ВСТУП 

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН РОБІТ
1.1. Географо-економічна характеристика 
1.2. Історія геологічного вивчення родовища

 2. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА РАЙОНУ РОБІТ ТА РОДОВИЩА
2.1. Геологічна будова району робіт 
2.2. Тектоніка 
2.3. Історія геологічного розвитку 
2.4. Геологічна будова родовища

 3. МЕТОДИКА ГЕОЛОГРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ, ОЦІНКА ЇХ ЯКОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ
3.1. Вибір ділянки попередньої розвідки
3.2. Геологорозвідувальні роботи 
3.3. Вибір оптимального діаметру та режимів буріння
3.4. Радіаційно-гігієнічна оцінка родовища
3.5. Опробування корисної копалини та розкривних порід
3.6. Лабораторні дослідження та технологічні випробування
3.7. Контрольні аналізи
3.8. Топографо-геодезичні роботи
3.9. Камеральні роботи 

 4. ЯКІСНА І ТЕХНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ
4.1. Загальна характеристика корисної копалини
4.2. Хімічний і гранулометричний склад корисної копалини, її технологічні і фізико-механічні властивості
4.3. Характеристика збагачення корисної копалини
4.4. Вимоги промисловості до корисної копалини
4.5. Шкідливі домішки 
4.6. Радіаційно-гігієнічна оцінка порід 
4.7. Результати технологічних та заводських випробувань
4.8. Результати використання корисної копалини промисловістю
4.9. Основні висновки про якість корисної копалини
4.10. Оцінка супутніх корисних копалин

 5. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА 
5.1. Методика, види та обсяги гідрогеологічних досліджень
5.2. Загальна характеристика району родовища
5.3. Визначення основних гідрогеологічних параметрів
5.4. Розрахунки щодо припливів до гірничої виробки (кар’єру)
5.5. Розрахунок збитковості річкового стоку
5.6. Рекомендації по осушенню родовища
5.7. Забезпечення джерелами господарчо-питного водопостачання

 6. ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА 
6.1. Методика та обсяги інженерно-геологічних досліджень
6.2. Загальна характеристика гірничо-геологічних умов родовища
6.3. Характеристика інженерно-геологічних елементів родовища
6.4. Прогноз стійкості бортів і уступів кар’єру 

 7. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
7.1. Характеристика можливого негативного впливу на навколишнє середовище
7.2. Перелік екологічних обмежень, що були прийняті при прийнятті проектних рішень
7.3. Додержання інтересів регіону будівництва
7.4. Заходи щодо охорони навколишнього середовища
7.5. Прогноз стану навколишнього середовища після реалізації проекту промислового освоєння родовища

 8. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ДОПОВІДЬ (ТЕД) ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ОСВОЄННЯ РОДОВИЩА ТА ОБГРУНТУВАННЯ КОНДИЦІЙ
8.1. Основні рішення щодо розробки родовища
8.2. Генплан і транспорт
8.3. Енергозабезпечення
8.4. Техніко-економічні розрахунки очікуваних показників промислового освоєння родовища
8.6. Обґрунтування і параметрів кондицій для підрахунку запасів

 9. ПІДРАХУНОК ЗАПАСІВ
9.1. Кондиції для підрахунку запасів
9.2. Методи підрахунку запасів
9.3. Результати підрахунку запасів корисної копалини та об’ємів розкривних порід родовища
 10. ОЦІНКА ПІДГОТОВЛЕНОСТІ РОДОВИЩА ДО ПРОМИСЛОВОГО ОСВОЄННЯ
 11. ВИСНОВКИ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
 РИСУНКИ ДО ТЕКСТУ

 1. Оглядова карта. Масштаб 1:100000 (1:200000)
 2. Геологічна карта. Масштаб 1:50000 (1:100000, 1:200000)
 3. Технологічні схеми

 ФОТО

 ТАБЛИЦІ ДО ТЕКСТУ

 ТАБЛИЦІ ДО ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ

 ТЕКСТОВІ ДОДАТКИ
 
 ГРАФІЧНІ ДОДАТКИ

 1. Ситуаційний план. Масштаб 1:10 000 (1:5 000)
 2. Топографічний план. Масштаб 1:1000 (1 2000)
 3. План кар’єру на кінець розробки родовища. Масштаб 1:1000 (1 2000)
 4. План розкриття родовища. Масштаб 1:1000 (1 2000)
 5. Геологічні розрізи 
 6. План підрахунку запасів. Масштаб 1:1000 (1 2000)
 7. План гіпсометрії покрівлі корисної копалини. Масштаб 1:1000 (1 2000)
 8. План гіпсометрії підошви корисної копалини. Масштаб 1:1000 (1 2000)
 9. Гідрогеологічна карта. Масштаб 1:10 000 (1:5 000)


Дивитись ще: