Проектування, будівництво і введення в експлуатацію гірничодобувних об'єктів і об'єктів з переробки мінеральної сировини здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про надра.

У проектах будівництва гірничодобувних об'єктів повинні передбачатися:

 • розташування наземних і підземних споруд, що забезпечує найбільш раціональне та ефективне використання запасів корисних копалин;
 • способи проведення розкривних робіт;
 • системи розробки родовищ корисних копалин і технічні схеми  переробки (підготовки)мінеральної сировини, що забезпечують найбільш повне, комплексне та економічно доцільне вилучення з надр запасів корисних копалин,а також використання наявних у них компонентів;
 • раціональне використання розкривних порід при розробці родовищ корисних копалин;
 • складування, збереження та визначення порядку обліку корисних копалин, які тимчасово не використовуються, а також відходів виробництва, що містять корисні компоненти;
 • геологічне вивчення надр, що розкриваються в процесі будівництва та експлуатації гірничодобувних об'єктів, та складання геологічної і маркшейдерської документації;
 • рекультивація порушених земель, максимальне збереження ґрунтового покриву;
 • заходи, що гарантують безпеку людей, майна;
 • заходи, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища.

Типовий склад робочого проекту:

 Том I. Проект розробки родовища.

 Книга 1. Пояснювальна записка.
 1. Основні показники проекту
 2. Загальні відомості і коротка геологічна характеристика родовища
 3. Границі кар’єру і промислові запаси, проектні нормативи втрат і об’єми розкриву
 4. Потужність, режим роботи і строк служби кар’єру
 5. Розкриття і порядок відробки родовища
 6. Технологія гірничих робіт
 7. Кар’єрний транспорт
 8. Водовідлив і водовідвід
 9. Охорона надр
10. Заходи по охороні навколишнього середовища
11. Охорона праці і промислова санітарія
12. Зведена відомість потреби в обладнанні, штати виробничих робітників і цехового персоналу, річні витрати основних експлуатаційних матеріалів
13. Заходи по безпеці гірничих робіт
14. Протипожежний захист
15. Протиаварійний захист
16. Заходи по зниженню рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів (ІВ ПРН)
17. Енергетика

 Книга 2. Креслення.
 1. Генеральний план кар’єру 
 2. Календарний план розкривних робіт
 3. Календарний план добувних робіт
 4. Погоризонтні календарні плани
 5. Деталі гірничих робіт
 6. Підрахунок втрат запасів в бортах кар’єру, цілику під в’їзною траншеєю, тощо 
 7. Положення кар’єру на кінець розробки
 8. Топографічний план поверхні. Ситуаційний план. Геологічні розрізи
 9. Паспорт відвалу
10. Типові проектні рішення

 Том II. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

 1. Підстави для проведення ОВНС
  - Види впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище
  - Перелік екологічних обмежень, що визначені при розробці родовища
  - Дані щодо ставлення місцевої громадськості до проектованої діяльності
  - Відомості про замовника і проектувальника
 2. Фізико-географічна і кліматична характеристика району будівництва
 3. Загальна характеристика об’єкта проектування і господарчої діяльності в зонах їх впливів
  - Характеристика технологічного процесу і об’єкту будівництва
  - Охорона водойм від забруднення кар’єрними водами
  - Охорона повітряного басейну
  - Боротьба з шумом
  - Охорона і раціональне використання земель
  - Оцінка аварійних ситуацій
  - Програма наступного контролю безпеки
 4. Характеристика навколишнього природного середовища і оцінка впливів на нього
 5. Повітряне середовище
  - Розрахунок викидів пилу при автотранспортних роботах
  - Розрахунок викидів пилу при виймально-навантажувальних роботах
  - Розрахунок викидів пилу при бурових роботах
  - Розрахунок викидів пилу при пересуванні кар’єрних машин
  - Розрахунок зносу пилу з відвалів розкривних порід
  - Розрахунок викидів пилу при відсипанні відвалів
  - Розрахунок викидів пилу при вибухових роботах
  - Розрахунок сумарного викиду пилу із кар’єру
  - Розрахунок викидів газів при роботі кар’єрних машин
  - Розрахунок викидів газів при вибухових роботах
  - Розрахунок викидів шкідливих речовин від проведення зварювальних робіт
 6. Розрахунок шумових характеристик при роботі кар’єрного обладнання
 7. Водне середовище
  - Характеристика стану водного середовища
  - Кар’єрні води
  - Заходи по раціональному використанню водних ресурсів
 8. Ґрунт
 9. Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти
10. Характеристика навколишнього соціального середовища і оцінка впливу на нього
11. Оцінка впливу проектованої діяльності на навколишнє техногенне середовище
12. Заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки
  - Перелік шкідливих речовин, що присутні в викидах підприємства
  - Комплекс заходів щодо зменшення викидів
  - Методи і засоби контролю за станом повітряного басейну
  - Відомості про кошторисну вартість повітря-охоронних заходів
  - Оцінка шкоди від забруднення атмосферного повітря
  - Екологічна оцінка і економічна ефективність заходів по охороні і використанню водних ресурсів
13. Оцінка потенційних надзвичайних екологічних ситуацій (НЕС), аварійні ситуації
14. Екологічно-геологічний ризик (ЕГР)
15. Комплексна оцінка впливу проектованої діяльності на навколишнє середовище
16. Заява про екологічні наслідки
17. Заява про наміри

 Том III. Проект гірничотехнічної рекультивації кар’єру.

 Книга 1. Пояснювальна записка
 1. Основні проектні показники
 2. Загальні відомості про кар’єр
 3. Умови виконання рекультиваційних робіт і технічні умови на рекультивацію
 4. Рекомендації по гірничотехнічної рекультивації кар’єру
 5. Склад і опис робот по гірничотехнічної рекультивації
 6. Організація робіт по гірничотехнічної рекультивації
 7. Охорона праці
 8. Технічні умови на виконання рекультивації

 Книга 2. Креслення.
 1. Генеральний план відновлених земель
 2. Положення кар’єру на кінець розробки
 3. Топографічний план поверхні
 4. Підрахунок об’ємів робіт по випохиленню бортів кар’єру

 Том ІV. Проект гірничого відводу

 Книга 1. Пояснювальна записка
 1. Загальні відомості і коротка геологічна характеристика родовища
 2. Система розробки і технологія виконання гірничих робіт на родовищі
 3. Опис запроектованого гірничого відводу
 4. Охорона надр

 Книга 2. Креслення.
 1. Топографічний план з межами гірничого відводу
 2. Положення кар’єру на кінець розробки з межами гірничого відводу
 3. Геологічні розрізи
 4. Ситуаційний план


Дивитись ще: