1. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО).

Певному ступеню геологічного вивчення відповідає ступінь техніко-економічного вивчення. При детальній розвідці виконується техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), при попередній розвідці – техніко-економічна доповідь (ТЕД), при пошуково-оцінювальних роботах – техніко-економічні міркування (ТЕМ).

ТЕО за основним завданням, яке перед ним ставиться можна поділити на:

 • техніко-економічне обґрунтування кондицій для підрахунку запасів;
 • техніко-економічне обґрунтування доцільності промислового освоєння родовища;
 • техніко-економічне обґрунтування балансової належності запасів корисної копалини родовища, що експлуатується.

ТЕО розробляються відповідно до  "Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах", "Методичних вказівок щодо порядку техніко-економічного обґрунтування балансової належності експлуатаційних запасів родовищ питних і технічних підземних вод" ДКЗ України.

Результатом роботи є очікувані техніко-економічні показники майбутнього промислового освоєння родовища, як-то:

 1. Розвідані запаси
 2. Промислові запаси
 3. Експлуатаційні втрати при видобутку
 4. Розубоження при видобутку
 5. Експлуатаційні запаси
 6. Виробнича потужність з видобутку
 7. Термін забезпеченості запасами
 8. Вихід товарної продукції
 9. Вміст корисного компоненту в товарній продукції
 10. Ціна одиниці
 11. Вартість товарної продукції
 12. Питомі капіталовкладення на одиницю річної потужності
 13. Загальні капіталовкладення в промислове освоєння родовища
 14. Виробничі фонди
 15. Питомі експлуатаційні витрати на одиницю річної потужності
 16. Річні експлуатаційні витрати
 17. Інші витрати, що відносяться на собівартість товарної продукції:
  • плата за користування надрами
  • плата за землю
  • екологічний податок
  • амортизаційні відрахування
 18. Собівартість товарної продукції
 19. Річний валовий прибуток
 20. Податок на прибуток
 21. Чистий річний прибуток
 22. Рівень рентабельності:
  • до виробничих фондів
  • до собівартості
 23. Термін окупності капіталовкладень
 24. Чистий дисконтований грошовий потік
 25. Індекс прибутковості
 26. Внутрішня норма прибутковості
 27. Дисконтований термін окупності капіталовкладень
 28. Коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства

2. Складання комерційного варіанту техніко-економічного аналізу на різних стадіях геолого-економічної оцінки.

В умовах нестабільного економічного стану в України, дуже важливо зважати на реальність проектів майбутньої промислової розробки родовищ корисних копалин. Інвестування у об’єкти, що пов’язані з експлуатацією надр є досить складним і тривалим процесом.

Відповідно до "Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах" ДКЗ України комерційний варіант ТЕО розробляється як додатковий, якщо це    передбачено технічним завданням користувача надр. Техніко-економічні розрахунки в цьому варіанті можуть  ураховувати умови, які  сприяють більш  вичерпному порівняно із стандартними використанню корисних копалин, у тому числі такі, що можуть бути забезпечені тільки конкретним користувачем надр, у тому числі:

 • використання наявних основних фондів для розробки родовища  і зменшення за рахунок цього капітальних витрат;
 • застосування більш високих споживчих цін для товарної продукції гірничого виробництва, у тому числі за рахунок кооперації з виробництвом продукції вищого технологічного рівня;
 • застосування податкових пільг, субсидій, дотацій та інших видів підтримки гірничого виробництва;
 • уведення новітніх високопродуктивних технологій видобутку і переробки корисних копалин, а також напрямів використання товарної продукції;застосування норми дисконту вищої або  нижчої  від  облікової ставки НБУ.

Що дає такий варіант ТЕО надрокористувачу?

Насамперед цей варіант техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) передбачає індивідуальний підхід до кожного родовища. Всі фінансово-економічні показники розраховуються по варіантам та демонструють майбутньому надрокористувачу розвиток його інвестиційного проекту. Методи аналізу інвестиційних проектів та оптимальний вибір критеріїв оцінки, що застосовуються при складанні цього варіанту дозволяють запобігти надлишковим витратам на інвестиції, які можуть не реалізуватися, об’єктивно оцінити ризики та здобутки промислового освоєння ділянки надр.

Результатом роботи, як і в звичайному варіанті ТЕО є очікувані техніко-економічні показники майбутнього промислового освоєння родовища. Дивитись ще: