1. Комплекс робіт з геологічного вивчення надр (розвідки родовищ корисних копалин)
2. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин
3. Робочий проект розробки родовищ корисних копалин
4. Підготовка матеріалів для отримання спецдозволів на ділянки надр і родовища для їх геологічного вивчення і видобутку корисних копалин
5. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)
6. Оцінка ринкової вартості родовищ корисних копалин при здійсненні угод купівлі - продажу гірничого бізнесу або родовища
7. Буріння свердловин на воду
8. Монтаж насосного обладнання